Klik hier voor programmaboekje / teksten Kinderrechtenverdrag

Maria is door de eeuwen heen inspiratiebron geweest voor talloze componisten. Het Alexander Kamerkoor laat in dit a capella programma tien Ave Maria’s horen. Om te zorgen voor enige afwisseling – de meeste Ave Maria’s zijn vanwege de tekst nogal devoot en ingehouden – zingen we ook twee Magnificats – lofzangen van Maria –, een paar andere teksten en twee composities gebaseerd op de melodie van het Ave Maria.
Deze tien Ave Maria’s zijn een staalkaart van de manier waarop door de eeuwen heen de beschikbare stijlmiddelen zijn ingezet om deze ene tekst op muziek te zetten.

Het beeld van Maria als moeder met haar kind is een universele beeltenis. Vanuit deze gedachte is de verbinding gelegd naar het Kinderrechtenverdrag dat op 20 november 25 jaar geleden is aangenomen door de Verenigde Naties.

Programmavolgorde
Gregoriaans – Ave Maria
 ~Maria en het Verdrag~
Juan de Anchieta (1462-1523) – Ave sanctissima mater (3-stemmig)

Jacob Handl (1550-1591) / Tomas Luis de Victoria (ca 1548-1611) – Ave Maria
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1595) – Ave Maria
Pierre de la Rue (ca 1450 – 1518) – Missa Ave Maria (Sanctus & Benedictus)
 ~Oorlogskind~
Henry Purcell (ca 1659-1695) – Magnificat (5-stemmig)
Jacob Arcadelt (ca 1504-ca 1568) / Pierre-Louis Dietsch (1808-1865) – Ave Maria (1842)
Tomas Luis de Victoria (ca 1548-ca 1611) – Gloria uit de Missa Ave Regina caelorum (dubbelkorig)

Pauze

Gregoriaans – Ave Maria
 ~De Kinderrechter~
Guillaume Dufay (ca 1397-1474) – Ave Maris Stella (3-stemmig)
Joseph Rheinberger (1839-1901) – Ave Maria
Franz Liszt (1811-1886) – Ave Maria S.20/2

Charles Villiers Stanford (1852-1924) – Magnificat op.164 voor 2 koren
 ~Onderwijs~
Antonin Dvorak (1841-1904) – Ave Maria (bewerking koor a capella)

Camille Saint-Saλns (1835-1921) – Ave Maria (bewerking koor a capella)
Igor Stravinsky (1882-1971) – Ave Maria

Sergei Rachmaninoff (1873-1943) – Bogoroditse Devo