Klik hier voor programmaboekje

Passie met Pasen. Drie stukken over het menselijk lijden. Het lijden van Jezus (Schütz), naast het lijden van een diepgelovig en door God hooggeacht mens, Job, wiens verhaal een heel bijbelboek toebedeeld kreeg (Lassus), en ten slotte het lijden – en de verlossing – van de gewone mens waar Brahms naar verwijst, al doet ook Brahms dat door te citeren uit onder andere Job.
De componisten vertegenwoordigen drie perioden in de Duitse muziekgeschiedenis. Lassus, geboren in het huidige België, werkte vanaf het midden van de 16e eeuw tot aan zijn dood in München. Schütz woonde een eeuw later vrijwel zijn hele leven in Dresden. 
De 19e-eeuwer Brahms, geboren in Hamburg, werkte in Duitsland en Wenen.

We openen het concert met de eerste lezing uit Job van Orlandus Lassus en zingen dat twee keer. Eerst de versie met de electronische muziek die Tonesucker eerder voor het Alexander Kamerkoor gecomponeerd heeft. Warum ist das Lich gegeben is een van de grote motetten van Johannes Brahms die, evenals het Deutsches Requiem, uitdrukking geeft aan het menselijk lijden (in het eerste deel) en de hoop op verlossing (in de daarop volgende drie delen).

De Matthäuspassion van Heinrich Schütz is een overduidelijke voorloper van de bekende passies van Bach. En dat terwijl hij tegelijkertijd terug grijpt op een in Schütz’ tijd al ouderwets idioom. Hij koos voor de vorm die dicht ligt bij 
de katholieke kerkelijke uitvoeringstraditie: alle karakters, zoals Jezus, Petrus, Judas, Pilatus, en de verteller worden door afzonderlijke solisten in een bijna gregoriaanse stijl gezongen. Het koor neemt de grotere groepen, zoals de hogepriesters en het volk, voor zijn rekening.
 Individuele zangers uit het koor nemen ook alle solo-rollen voor hun rekening. Verder ziet Schütz in het hele stuk af van het gebruik van instrumenten, tegen de heersende mode in: de solisten zingen dus helemaal alleen. Het leidt tot een intens en geconcentreerd lijdensverhaal dat in drie kwartier de dramatische ontwikkelingen subtiel hoorbaar maakt in de solistenpartijen en maximaal tot klinken brengt met melodische en harmonische middelen in de koordelen. Zonder orkest, zonder uitgesponnen aria’s die de aandacht maar afleiden 
van het eigenlijke lijdensverhaal, zonder reflectieve koralen zoals bij Bach. Omdat Schütz het verhaal, en alleen het verhaal, op muziek heeft gezet komt het drama in een geënsceneerde uitvoering optimaal tot zijn recht.

Programmavolgorde
Orlandus Lassus / Tonesucker: Sacrae lectiones ex Propheta Iob - Lectio Prima
Orlandus Lassus (1532-1594): Sacrae lectiones ex Propheta Iob - Lectio Prima
Johannes Brahms (1833-1897): Warum ist das Licht gegeben?
Heinrich Schütz (1585-1672): Matthäus Passion